• Noże maszynowe
  i części maszyn

 • Noże maszynowe
  Przemysł drzewny

 • Noże maszynowe
  Przemysł metalowy

 • Noże maszynowe
  Przemysł papierniczy

 • Noże maszynowe
  Przemysł tworzyw
  sztucznych i recyklingu

 • Noże maszynowe
  Przemysł tytoniowy

Szlifierz

Opis stanowiska:

Do zadań pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należeć będzie szlifowanie elementów stalowych na szlifierkach do płaszczyzn

Wymagania:

 • Doświadczenie w obsłudze szlifierek
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Posługiwanie się narzędziami pomiarowymi

Mile widziane:

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych, żurawików

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio u pracodawcy
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji
 • Możliwość przyuczenia osób bez doświadczenia
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjne warunki finansowe adekwatne do posiadanych umiejętności (wynagrodzenie stałe + system premiowy)
 • Dodatkowe świadczenia socjalne (świadczenia dla pracowników i ich dzieci, zapomogi świąteczne)
 • Spotkania integracyjne
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Program rekomendacji pracowników
 • Parking dla pracowników

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji:

 • na adres:
  Noma Tools Sp. z o.o.
  ul. Łaziska 27
  43-175 Wyry,
 • mailem na adres: rekrutacja@nomatools.pl,
 • za pomocą poniższego formularza rekrutacyjnego.

Informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

Formularz rekrutacyjny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w skrócie "RODO", iż:

 1. Administratorem Danych jest NOMA Tools sp. z o. o.,  ul. Łaziska 27, Wyry 43-175.
 2. Dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji.
 4. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
 9. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.