• Noże maszynowe
  i części maszyn

 • Noże maszynowe
  Przemysł drzewny

 • Noże maszynowe
  Przemysł metalowy

 • Noże maszynowe
  Przemysł papierniczy

 • Noże maszynowe
  Przemysł tworzyw
  sztucznych i recyklingu

 • Noże maszynowe
  Przemysł tytoniowy

Projekt Unijny

projekty-unijne.png

NOMA TOOLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. " Wdrożenie innowacyjnej technologii deep rolling w celu rozpoczęcia produkcji noży przemysłowych o wysokiej twardości przeznaczonych dla przemysłu drzewnego" w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii jednostronnego utwardzania płaszczyzny roboczej noża poprzez nagniatanie metodą deep rolling wraz z zastosowaniem zautomatyzowanego procesu wycinania noża z dużą dokładnością. Realizacja projektu pozwoli wprowadzić na rynek noże przemysłowe do cięcia płyt wiórowych, płyt MDF oraz OSB (wykorzystywanych w sektorze meblowym i budowlanym)

Całkowita wartość projektu: 469 860,00PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 133 700,00 PLN


Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020;
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
Działanie: 3.4  Dotacje na kapitał obrotowy. 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Noma Tools sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem:  129 862,23 PLN

Wartość Funduszy Europejskich:  129 862,23 PLN

Beneficjent: NOMA TOOLS sp. z o.o. Wyry