• Noże maszynowe
  i części maszyn

 • Noże maszynowe
  Przemysł drzewny

 • Noże maszynowe
  Przemysł metalowy

 • Noże maszynowe
  Przemysł papierniczy

 • Noże maszynowe
  Przemysł tworzyw
  sztucznych i recyklingu

 • Noże maszynowe
  Przemysł tytoniowy

Polityka prywatności

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji współpracy biznesowej.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
NOMA Tools, sp. z o.o. (KRS: 132101), 43-175 Wyry, ul. Łaziska 27 tel.: +48 32 32 409 99 , e-mai: rodo@nomatools.pl


Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu w e-mailu, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, korespondencji.


Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?

Pani/Pana dane zostały pozyskane:

 1. w ramach wykonywania umowy /obsługi o charakterze handlowym lub usługowym
 2. ze źródeł publicznie dostępnych
 3. przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust.1 lit a) RODO,
 2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.