• Noże maszynowe
  i części maszyn

 • Noże maszynowe
  Przemysł drzewny

 • Noże maszynowe
  Przemysł metalowy

 • Noże maszynowe
  Przemysł papierniczy

 • Noże maszynowe
  Przemysł tworzyw
  sztucznych i recyklingu

 • Noże maszynowe
  Przemysł tytoniowy

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych

30 maja 2018
 1. Administratorem Państwa danych jest spółka NOMA TOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Wyrach 43-175, ul. Łaziska 27.
 2. Dane osobowe są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta oraz dostawcy i podmiotów współpracujących (cel i zakres jest różny dla poszczególnych kategorii). Dane przetwarzamy w trakcie trwania współpracy oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy do tego zobligowani innymi przepisami prawa. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług są punkty A, B, C, F art. 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia oraz skorzystania z innych praw wynikających z RODO.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Nie przekazujemy danych poza obszar EOG oraz nie stosujemy profilowania. 
 7. Kontakt do Administratora: rodo@nomatools.pl